ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Υπ. Βουλευτής_1a
ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ_1
Υπ. Βουλευτής_1b
ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ_1
Υπ. Βουλευτής_1c
ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ_1
Υπ. Βουλευτής_2
ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ_2
Υπ. Βουλευτής_3
ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ_3
Υπ. Βουλευτής_4
ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ_4
Υπ. Βουλευτής_5
ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ_5
Υπ. Βουλευτής_6
ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ_6
Μοιραστείτε το: